Iekšējās kārtības noteikumi

ABpark Spice Home iekšējās kārtības noteikumi

Ar Izklaides centra „ABpark Spice Home” biļetes iegādi apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies ar izklaides centra iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

Vecāki (aizbildņi) ir atbildīgi par bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem, to ievērošanas nodrošināšanu, kā arī bērnu rīcību un pieskatīšanu izklaides centrā.

Lūdzu atbildīgi novērtēt savas un bērna spējas pirms piedalīšanās jebkurā atrakcijā.

 1. Par bērnu veselību, drošību un atrašanos izklaides centrā atbild vecāki, to pilnvarotā persona vai aizbildņi, kuri uzņemas visu atbildību par bērnu drošību.
 2. Centra darbinieki var atteikt apmeklējuma iespēju vai palūgt pamest centra telpas apmeklētājiem ar acīm redzamām veselības problēmām, kas, iespējams, var ietekmēt pašu un pārējo apmeklētāju veselību un drošību.
 3. Atstājot bērnu izklaides centrā vienu pašu, uz bērna aprocītes ir jānorāda savs telefona numurs, kam jābūt sasniedzamam visu apmeklējuma laiku!
 4. Centra darbiniekiem ir tiesības lūgt uzrādīt bērna vecumu apliecinošu dokumentu.
 5. Atbildīgais pieaugušais ir atbildīgs par atvestā bērna vai bērnu grupas drošību;
 6. Atbildīgais pieaugušais uzrauga, lai atvestais bērns vai bērnu grupa centra apmeklējuma laikā nebojātu izklaides centra rekvizītus, atrakcijas un dekorācijas;
 7. Atbildīgais pieaugušais paziņo administratoriem par iespējamajiem izklaides centra atrakciju bojājumiem;
 8. Atbildīgais pieaugušais nepieļauj atvestā bērna vai bērnu grupas iespējamo agresīvo uzvedību;
 9. Apmeklējuma laikā izklaides centrā ir jāizmanto bahilas, zeķes vai tīri maiņas apavi – čības, českas, sandales;
 10. Izklaides centrs neatbild par apmeklētāju iespējamajiem nelaimes gadījumiem, izņemot, ja tie radušies centra aprīkojuma bojājumu dēļ. Visas izklaides centra atrakcijas atbilst Eiropas Savienības noteiktajiem drošības standartiem;
 11. Izklaides centrs nav atbildīgs par nozaudētajām vai nozagtajām mantiskajām vērtībām. Centrā atrastās nozaudētās vai aizmirstās mantas tiek uzglabātas 4 nedēļas no atrašanas brīža, vēlāk nodotas labdarībai;
 12. Par izklaides centra aprīkojuma bojāšanu bērna likumiskie pārstāvji ir materiāli atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
 13. Apmeklētājiem ir jāievēro ABpark Spice Home darbinieku norādījumi
 14. Iegādātā biļete/aprocīte ir izmantojama ieejai tikai vienu reizi.
 15. Ēdieni un dzērieni ir izmantojami tikai jubileju svinēšanas telpās pasākuma laikā. Pārējā izklaides centra telpās/zonās ēdienu un dzērienu izmantošana nav atļauta.
 16. Izklaides centra radošajās darbnīcās reizēm var tikt izmantoti ēdami produkti (piemēram piparkūkas), kas satur alergēnus. Ja Jūsu bērnam ir alerģijas, tad lūdzu pie centra darbiniekiem pārliecināties, par radošo darbnīcu aktuālo piedāvājumu.
 17. Izklaides centrā aizliegts:
 • lietot alkoholu un atrasties alkohola reibumā. Administratoriem ir tiesības izsaukt apsardzi vai pašvaldības policiju, ja aizliegums netiek ievērots;
 • aizliegts ienest un lietot līdzpaņemtos pārtikas produktus, bez saskaņošanas ar administrāciju
 • ienākt ar dzīvniekiem
 • ievest ratiņus vai ievest/pārvietoties ar jebkādiem citiem pārvietošanās palīglīdzekļus.
 • traucēt citus apmeklētājus
 • ienest stikla priekšmetus, aukstos ieročus un/vai šaujamieročus, narkotiskās vielas, t.sk. šļirces, priekšmetus, kas var apdraudēt citu personu drošību;

Patīkamu atpūtu!