Par mums

SIA “Latvian amusement agency” savu darbību uzsāka 2015. gadā ar mērķi izveidot Baltijā populārāko tematisko izklaides parku ģimenēm ar bērniem. Pirmais gads tika veltīts rūpīgai jomas izpētei, lai saprastu, kādas aktivitātes ir piesaistošas ģimenēm ar bērniem un, kas mums Latvijā pietrūkst. Tika apmeklēti Latvijas un Eiropas populārākie izklaides parki, dibināta sadarbība gan ar vietējām, gan starptautiskām tūrisma organizācijām (Vidzemes tūrisma asociācija, IAAPA).

Tā 2016. gada vidū uzsākās darbs pie paša parka izveides. Tika izveidots parka projekts, meklēts finansējums, veidotas atrakcijas un veikti zemes ierīkošanas darbi. 

No 2017. gada 22. maija parks tika atklāts skolēnu grupām un no jūnija arī visiem pārējiem interesentiem.

2018. gadā parks savu sezonu sāk 01.05 ar krietni paplašinātu atrakciju un izklaižu klāstu.

Mūsu misija – Laikmetā, kad tik maz laika pavadām kopā- vēlamies radīt drošu vidi, kur ģimenes var atpūsties kopā. Vecāki baudīt ērtu atpūtu un bērni izklaidēties. Tā, lai jautri un interesanti ir ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Izklaides parka “Avārijas Brigāde” vērtības:

Jautrība / Izklaide
Jautrība vienmēr garantēta! Jo gan jaunākie sabiedrības dalībnieki, gan viņu vecāki grib jautri pavadīt savu laiku.

Ērtība
Mēs zinām, ka labai atpūtai ir jābūt ērtai un vienkāršai, citādi tā pārtop par darbu.

Drošība
Jo mēs apzināmies, ka bērnu vecākiem ģimenes atpūtā ļoti nozīmīga ir tieši drošība, un par to arī rūpējamies!

Mūs atbalsta

Līgums SKV-TL-2017/5 no 05.04.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Latvian amusement agency” noslēgts līgums Nr.BIZIN-I-2018/70 ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA LATVIAN AMUSEMENT AGENCY

Ūdens spēļu laukuma un leļļu takas izveide Lēdmanē

projekta Nr.16-04-AL02-A019.2101-000005

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm